Et projekt nedsat af Social- og boligstyrelsen hvor fire Kommuner deltager hvoraf Helsingør Kommune er én af deltagerne.

Målgruppen for denne indsats er voksne fra 18 år med udviklingshæmning og andre lignende
kognitive funktionsnedsættelser, som har et problematisk forbrug af rusmidler. Målgruppen
dækker over de personer, der, grundet deres kognitive funktionsnedsættelse, ikke profiterer af
den eksisterende ambulante rusmiddelbehandling, og som vil have særlige støttebehov og
særlige forudsætninger for at kunne deltage i behandlingen.

Formålet med initiativet er at modne en indsats til personer med udviklingshæmning og lignende kognitive funktionsnedsættelser, der har et problematisk forbrug af rusmidler og behov for en særligt tilrettelagt rusmiddelbehandling.

Opgaven i forbindelse med projektet er bl.a. at bygge bro mellem SPUC og Helsingør kommunes eksisterende rusmiddelbehandlingstilbud (HRC).

 

Som hjælp til at borgeren skal få bedre livskvalitet, kan SPUC i samarbejde med rusmiddelbehandler fra HRC:

 

  • Afdække om der er tale om et problematisk forbrug af rusmidler hos en given borger
  • Deltage i planlægning af borgerens behandlingsforløb
  • Deltage ved borgerens indskrivning på CRO
  • Deltage med borgeren ved evt. møder med SUNDteamet
  • Deltage til behandlingssamtaler med borgeren
  • Deltage til tværfaglig opfølgning på behandlingssamtalerne med borgerens rusmiddelbehandler 
Socialpædagogisk rusmiddelkonsulent
Projekt leder