Lisbeth Ahlberg
Leder

Medarbejdere

 
Ansat som SSA assistent

Babette

Ansat som hjemmevejleder

Lars

Ansat som hjemmevejleder

Maria

Ansat som kostfaglig eneansvarlig

Marie

Ansat som omsorgsmedhjælper

Mie

Tillidsrepræsentant for FOA ansatte

Ansat som hjemmevejleder

Susanne

Ansat som hjemmevejleder

Tine