Kerneopgaven på SPUC:

  • Borgeren er i centrum for alt, hvad vi gør
  • Vi er med til at vedligeholde og fremme livskvalitet for den enkelte borger, så borgeren trives i sin dagligdag

 

  • SPUC udvikler fortsat et specialiseret og kompetent tilbud til voksne med særlige behov
  • Borgerne vejledes i at få mest mulig selvbestemmelse i eget liv
  • Vi er kraftfelt og et anerkendt videns center, det foregår i en ramme der en attraktiv arbejdsplads
  • Vi har en rehabiliterende og kompenserende tilgang i samarbejdet med borgerne, som giver mulighed for at leve et godt og værdigt liv
  • Vi er respektfulde i vores kommunikation
  • Vi er troværdige
  • Vi er fantasifulde og udviklingsorienterende