Om SPUC

SPUC er et Socialpædagogisk Udviklingscenter som rummer botilbud for voksne mennesker med nedsat funktionsevne. Desuden er tilknyttet et Værested.

 

Kerneopgaven på SPUC:

  • Borgeren er i centrum for alt, hvad vi gør
  • Vi er med til at vedligeholde og fremme livskvalitet for den enkelte borger, så borgeren trives i sin dagligdag