Om SPUC

SPUC er et Socialpædagogisk Udviklingscenter som rummer botilbud for voksne mennesker med nedsat funktionsevne. Desuden er tilknyttet et Værested.

Læs mere