Velfærdsteknologi

På SPUC mener vi at teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologi blandt andet kan afhjælpe en nedsat funktionsevne og dermed gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for et aktivt liv der skaber højere livskvalitet.

SPUC har i flere år haft et teknologi udvalg hvis medlemmer bl.a. deltager i temadage, workshops og har været bidragyder med designet og oprettelse af anmeldelser på  ITbanken.dk 

Hver andet år planlægger og arrangerer teknologi udvalget en workshop for alle, der præsentere en lang række af de velfærdsteknologiske løsninger som SPUC råder over. Desuden har der været konsulenter fra andre områder som har præsenteret løsninger. 

 

Eksempler på teknologi SPUC benytter:

  • SKYPE
  • Struktur APPS (bl.a. Show My Day og MemoAsist)
  • Ipads
  • Paro sæler
  • IT café
  • IBG tavler (Interaktiv Borgerguide)