Værestedet LIV

Vi vil være til rådighed for brugerne

Vi er opmærksomme på, at være tilstede i alle rum i næsten hele vores åbningstid. Vi er opmærksomme på, at alle kan have brug for en snak. Hvis vi ikke har tid/er i gang med noget andet når borgerne kommer, laver vi en aftale om hvornår vi så kan snakke.

Vi vil være agenter for gode oplevelser

Vi vægter de oplevelser der kan binde borgerne sammen.

Vi vil fremme og sikre brugerne indflydelse, så de oplever, at de er med til at forme tilbuddene

Vi er lydhøre over for forslag. Vi hjælper/støtter op med at tilrettelægge brugerstyrede aktiviteter. Vi arbejder med brugerudvalg, hvor vi gennem vores kendskab til brugere støtter op om de kompetencer der er brug for i forhold til udvalget. Det være sig referatskrivning, undersøge priser, lave opslag osv.

  • Fremme en god stemning

I Værestedet LIV taler vi pænt til hinanden. Vi er hyggespredere i dagligdagen. Vi arbejder med kommunikation. Hvordan skal vi sige det der er svært, uden at gøre andre fortræd/kede af det? Vi hjælper når tingene spidser til. Vi mægler imellem borgerne, ved konflikter. Vi er meget opmærksomme på evt. mislyde imellem borgerne og griber ind når/inden det går helt skævt.

  • Fremme ligeværd

Alle borgere har ytringsfrihed og bliver hørt og forstået. Vi arbejder med forskellige former for kommunikation f.eks. tegn til tale, billeder og kropssprog.

Forskellige behov og ønsker fra hver enkelt borger bliver anerkendt. Alle møder en anerkendende medarbejder i Værestedet LIV.

  • Udvikle fællesskabet ved at understøtte den gode relation bruger/bruger imellem

Vi er meget bevidste om vores adfærd, da vi er rolle modeller for den gode relation mennesker imellem.