Personale ansat i Værestedet Liv

Conny Kristiansen

Conny er ansat som husassistent 

Heidi Nielsen

Heidi er ansat som husassistent 

Henrik Pedersen

Henrik er ansat som værkstedassistent 

 

Lotte H

Lotte er ansat som husassistent 

Susan Nielsen

Susan er ansat som husassistent 

Susanne Hildebrandt

Susanne er ansat som hjemmevejleder