Der ydes socialpædagogisk vejledning i henhold til Servicelovens § 82b og § 85. Socialpædagogisk rådgivning, vejledning samt støtte til selvstændiggørelse, fastholdelse/udvikling af personlige færdigheder sker gennem samtaler.

Du er velkommen i Åben vejledning hver torsdag mellem kl. 15.00-18.00 på SPUC, Vinkeldamsvej 10, 3000 Helsingør. Her vil vejlederne vurdere, om du skal tilbydes et samtaleforløb i henhold til Servicelovens §82b eller om du skal visiteres til Socialpædagogisk støtte og vejledning i henhold til Servicelovens §85.

Det er Visitation og Indsats i Center for Særlig Social Indsats, der visiterer dig til §85 vejledning.

Send en mail til Maria Mølleskov leder af Socialpædagogisk Støtte

Medarbejdere ansat i Socialpædagogisk Støtte