Projekt Værested for unge

"Projekt Værested for unge" er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år. Fælles for målgruppen er, at de har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (unge, der lever med udviklingshæmning i én eller anden grad). Der lægges særlig vægt på, at motivere unge, der går på et STU-forløb, da denne målgruppe kan opleve at være isolerede. Værestedet oprettes efter servicelovens §79, og skal fungere som et inkluderende trædestensfællesskab og brobygger til øvrige tilbud og aktiviteter i Helsingør Kommune - eks. Klub Liv og Motion, foreninger, øvrigt civilsamfund mv. På værestedet kan man evt. få besøg – eller tage ud og besøge diverse foreninger. Der må gerne være oplæg og efterfølgende diskussion for de unge. I værestedet møder man andre unge, danner relationer, hygger, danser, hører musik og bliver del af bæredygtige relationer uden for værestedets åbningstid mv.