Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er etableret august 2011. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning, der har behov for omfattende støtte, vejledning og hjælp.

7 boliger der vender ud til fællesarealer samt én udslusnings lejlighed, med egen hovedindgang . Hver lejlighed indeholder opholds areal med tekøkken, soveværelse og badeværelse.

Fællesarealet er indrettet med opholdsrum og køkken

Til boenheden er der et fælles vaskeri samt et mindre serviceareal til medarbejderne. Der er ansat 9 socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere, køkkenansvarlige og SSA’er. Medarbejderne har rådighedstjeneste om natten og kan tilkaldes af beboerne.

Boligerne ejes Boligselskabet af 1961 i Tikøb v/Domea. Helsingør kommune ejer servicearealerne.

 

Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er etableret august 2011. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning, der har behov for omfattende støtte, vejledning og hjælp.

Der er 8 lejligheder, der alle vender ud til fællesarealer. Hver lejlighed indeholder opholdsareal med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Fællesarealet er indrettet med opholdsrum og køkken

Til boenheden er der et fælles vaskeri samt et mindre serviceareal til medarbejderne. Der er ansat 9 socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere, køkkenansvarlige og SSA’er. Medarbejderne har rådighedstjeneste om natten og kan tilkaldes af beboerne.

Boligerne ejes Boligselskabet af 1961 i Tikøb v/Domea. Helsingør kommune ejer servicearealerne.

Hvad omfatter støtten?

Der ydes socialpædagogisk støtte og vejledning efter Servicelovens §§ 83 og 85 i alle livets forhold. Det kan fx være støtte og vejledning til personlig hygiejne, praktisk bistand, vejledning samt støtte til udvikling af færdigheder. Da målgruppen er udfordret kommunikativt styrkes dette gennem brug af tegn til tale, piktogrammer, billeder, teknologi, der understøtter kommunikation.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i delmål, der opstilles efter indsatsformål og indsatsmål, der er udarbejdet af beboer og rådgiver.

Der er medarbejdere hele døgnet. Om natten har medarbejderne rådighedstjeneste og kan tilkaldes ved behov.

Hvem yder støtte?

Medarbejderne er tværfagligt ansat og yder hver dag støtte og vejledning i henhold til Serviceloven.

Hvem træffer beslutning om leje af en bolig?

Visitation og Indsats i Helsingør kommune visiterer borgere til botilbuddet. Opskrivning og visitation til boligerne sker ved henvendelse til Helsingør kommune.

Hvor ligger Botilbuddene?

Både Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 og Boligerne Anna Anchers vej 23-43 er beliggende centralt i Helsingør.

Hvilke faggrupper er ansat?

  • Afdelingsleder
  • Socialpædagoger
  • Omsorgsmedhjælpere
  • Social- og sundhedsassistent
  • Køkkenassistenter
  • Der er tilknyttet et eksternt rengøringsselskab til den daglige rengøring.

Send en mail til Maria Scott Bredgaard, leder af døgndækkede boliger

Medarbejdere ansat i døgnboligerne