Sansemotorik

Motivationen til at ville/turde bevæge sig sker gennem relationerne vi har til hinanden. Sansemotorik er, hvordan bevægelser og sanserne gensidigt påvirke

Når bevægelser indlæres, overføres informationer mellem sanser og bevægeapparatet hurtigere, det sikrer udvikling og selvtillid.

Sansemotorik tager udgangspunkt i 3 primærsanser: 

  • Taktilsansen 
  • Vestibulærsansen 
  • Kinæstesisansen og nogle grundbevægelser

 

Der tilbydes en temadag med udgangspunkt i sansemotoriske teori og metoder.

Målet er at give et kendskab til, hvordan krop og hjerne fungerer sammen. Primær sanserne og arousal bliver gennemgået fagligt og suppleret med praktiske øvelser. Leg, inspiration og intro til fx motionshesten, boldgymnastik, børstemassage, led sammenstød m.m. gør at vi fornemmer vores kroppe mere bevidst. Samtidig med at kroppen bevæger sig opleves omverden og vi reagere i nuet ved at ”slippe” sindets fastlåshed.

Formålet er, at deltagerne får en fornemmelse af, at de kan kickstarte, dæmpe og understøtte borgerens evne til at integrere sanse-stimulis, og derved højne livskvaliteten for sårbare borgere.

Filmklip, power point, små forsøg og bevægelses øvelser vil kunne indgå i vores fælles forsøg på at få målrettet inspirationen lige til jer der står ved siden af det menneske, som mangler motivationen til at turde og ville kropslige aktiviteter.

Kontakt motorikvejlederne på mail for yderligere oplysninger om funktioner, opgaver, priser, undervisning mv.

Helen Stagaard
Helen Stagaard