Paro robot sæler

I SPUC råder vi over 3 PARO-robotsæler. De kan bruges af borgere i og uden for organisationen.

Arbejdet med PARO-sælerne skal ses som et supplement som anvendes i et reflekteret fagligt miljø. Derfor giver det god mening at understrege, at de ikke skal anvendes som en passiv metode eller erstatning for nærvær og menneskelig interaktion og omsorg. I SPUC råder vi over 3 PARO-robotsæler. De kan bruges af borgere i og uden for organisationen. PARO-sælerne repræsenterer en del af de kommunikative værktøjer, der kan anvendes som en del af IT- og velfærdsteknologiske udbud.

I en socialpædagogisk kontekst, er det være berigende at anvende PARO sælerne og de har flere anvendelsesmuligheder.

  • De kan bruges som almindelig adspredelse 
  • De kan bruges i forbindelse med en målrettet pædagogisk indsats 
  • De kan aflede vanskelige situationer 
  • De kan bruges som et fælles tredje 
  • De kan skabe fortrolighed 
  • De stimulerer sprog og interaktion 
  • De kan både kalde på, berolige, vække og appellere til vores sanser 
  • Deres beroligende effekt nedsætter blodtryk og sænker stressniveauet 
  • De kalder på det menneskelige omsorgsgen 

Og så er de altid venlige og imødekommende i deres udtryk Der tilbydes en certificeret PARO-sæl supervisor, der står til rådighed med viden, erfaring og sparring på udarbejdelse af målbare indsatsområder, for de som ønsker at anvende PAROsælerne.

Alle involverede vil blive oplært og instrueret i brugen af disse, og et indsatsområde vil kunne indgå som element i en handleplan for den enkelte borger.

Kontakt PARO-sæl supervisor Lisbeth Thorsen

PARO-sæl Supervisor Lisbeth Thorsen