Konfliktmægling

Konflikter er naturligt opståede uenigheder og opstår i alle relationer mellem mennesker.

En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces.

Tredjepersonen træffer ingen afgørelse i sagen. (Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling side 96, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2004).

Konflikter er naturligt opståede uenigheder og opstår i alle relationer mellem mennesker. I de fleste tilfælde er vi i stand til at løse dem med hinanden og det udvikler vores forhold til hinanden på en god måde. Tillid mellem mennesker: Ofte kan vi miste tilliden til det menneske, vi kommer på kant med. Det vækker mange negative følelser og spændinger i os og vi kan miste troen på, at en løsning er mulig for at nærme os hinanden igen.

I fastlåste konflikter er konfliktmægling en mulighed for at finde fælles grund og veje ud af konflikten. Der tilbydes konfliktmægling til at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler.

Konfliktmægleren faciliterer en proces for deltagerne, hvor de via dialog: 

  • når ind til kernen i konflikten. 
  • kommer til at forstå hinandens bevæggrunde. 
  • får øje på egen andel i konflikten. 
  • finder fælles løsninger.

Principper i Konfliktmægling: 

Frivillig deltagelse i mæglingen. 

Tavshedspligt/fortrolighed. 

Mægler er neutral. 

Parterne er eksperter på deres egne konflikter og løsningen af disse. 

Mægling er et møde med udviklingsmuligheder 

Respekt for forskellige oplevelser 

Fokus på fremtiden 

Løsninger hvor begge parter kan være tilfredse.

Konfliktmægling kan anvendes i mange sammenhænge til at løse forskellige problemer f.eks.: 

  • Samarbejdskonflikter på arbejdspladsen. 
  • Parforholdskonflikter og ved skilsmisse. 
  • Nabokonflikter i beboerforeninger. 
  • I straffesager mellem offer og tiltalte.

Kontakt konfliktmægler Dorthe Broni Heinemeier på tlf. 25313437 eller mail: dbh43@helsingor.dk for yderligere oplysninger om konfliktmæglerens funktioner, opgaver, priser, undervisning mv.

Dorthe Heniemeier
Dorthe Heniemeier