Seksualvejledning

Men hvordan forholder vi os som professionelle, når vi møder andre menneskers seksualitet. Seksualitet er krop, kærlighed og fysisk berøring. Alle mennesker har en seksualitet og har grundlæggende brug for nærhed, kærlighed og fysisk berøring. I arbejdet med borgere med fysiske, psykisk og kognitive funktionsnedsættelser møder vi også seksualiteten og til tider udfordrer den vores faglighed.

Opgaverne skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgernes integritet og ret til selvbestemmelse.

SPUCS vejleder tilbyder bla.

Temadag for personale omkring det at arbejde med borgernes seksualitet:

 • Definition
 • Lovgivning
 • Etik
 • Faglig viden
 • Pædagogisk øvelser
 • Reflektions-øvelser

Undervisning på uddannelsesinstitutioner:

 • Pædagog uddannelsen
 • Ssa/sosu- undervisningsskoler
 • Ergoterapeutuddannelsen

Faglig sparring om

 • Seksuelle problemstillinger og pædagogiske handleanvisninger.
 • Udarbejdelse af handleplaner.

Inspiration til og undervisning af personale i forhold til udarbejdelse af seksualpolitik samt implementering af denne.

Oplæg til personale omkring forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb

Vejledning og samtaler med borgere:

 • Tema aftener eller kurser for borgere omkring seksualitet, krop, følelser, sex og kærester.
 • Vejledning af par omkring krop følelser, grænser og sex
 • Individuel vejledning omkring krop, følelser, grænser, onani og sex.