SPUC udbyder Mini NLP kursus.

Underviseren Erik Juul som underviste sidste gang også beskriver indholdet således:

Kernen i god kommunikation – inspireret af værktøjer fra NLP og Assertion. Har du nogensinde i din daglige kommunikation tænkt: Det er da mærkeligt at X ikke bare kan forstå at…? Det er der mange gode grunde til – og det gode er, at det er muligt at åbne op over for de mekanismer, som kan gøre kommunikationen besværlig. Og det er muligt at gøre noget ved det, så kommunikationen bliver lettere

På tre dages kommunikationstræning vil du forstå at:

  • Vi oplever verden, det vil sige forskellige situationer, forskelligt. Det giver grobund for misforståelser i forhold til hvad vi hver især ser/oplever.
  • Nogle gange taler vi forbi hinanden fordi vi dybest set ikke taler om det samme- derfor er det så vigtigt at vi bliver i stand til at aflæse hinanden og forstå hinandens ”billede af verden”.
  • Vi ved alle at ”en god kemi” har stor betydning for et godt samarbejde - så hvordan bliver vi bedre til at skabe den gode kemi imellem hinanden?
  • Det er så vigtigt at det vi får sendt afsted, forstås præcis af modtageren.
  • Det er lige så vigtigt at vi kommer til at forstå andres kommunikation, præcis som de mente den.
  • Så hvordan kommunikerer jeg i dagligdagen, så jeg både respekterer mine egne synspunkter og samtidig udviser respekt og forståelse for den andens synspunkter

Dagene vil bestå af oplæg om- og træning i forskellige værktøjer og modeller, der tager hånd om ovenstående.

Det bliver tre aktive dage med inspiration og involvering og masser af øvelser.

Du vil blive undervist af Erik Juul, som tidligere har kørt et tilsvarende forløb for andre kollegaer.

Praktisk: kurset foregår 3 onsdage i 2023: 25/1+1/2+8/2 alle dage fra 9-16.

Kurset foregår på SPUC- vinkeldamsvej 10, Helsingør Kommune

Pris for deltagelse; 3375.- plus moms det inkluderer frokost og kaffe og eftermiddagssnacks.

 

Hvis du er interesseret så henvend dig til Lisbeth Ahlberg snarest. 

Telefon: +45 25 31 34 36