SPUC udbyder farmakologikursus ved sygeplejerske Vibeke Pagh. Farmakologikurset er tilrettelagt specifikt til pædagogiske medarbejdere, ansat ved bosteder for mennesker med handicap eller psykiatri.

 

Kursuset afholdes på SPUC, Vinkeldamsvej 10, 3000 Helsingør.

 

Mandag       den 28. november 2022                     09.00-15.00

Tirsdag        den 29. november 2022                    09.00-15.00

Onsdag        den 30. november 2022                     09.00-15.00

Torsdag        den 8. december 2022                      09.00-15.00

 

Pris pr. person for 4 dages kursus kr. 2.300,- incl frokost, kaffe, the, eftermiddagsknas.

 

Medbring egen bærbar PC, jeres sundhedsfaglige instrukser og aktuelle medicinkort

 

Kontakt venligst Louise Manstrup lom43@helsingor.dk for bindende tilmelding senest den 24. oktober 2022 og gerne før. Kurset gennemføres ved mindst 16 deltagere.

 

Husk ved tilmelding, at give besked om evt. allergener.

Det er målet at deltagerne:

 • Er bekendt med eget ansvarsområde
 • Kan medvirke ved dosering og administration af beboernes brug af medicin.
 • Kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra beboerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til beboerens brug af lægemidler.
 • Kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Har kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger.
 • Kan udfylde 12 sygeplejefaglige optegnelser og delmål i Nexus/fagsystemer

 

Indhold i undervisningen fordelt over 4 dage.

 • Arbejde med egen lokal medicininstruks
 • Utilsigtede hændelser – hvornår/hvordan indberette?
 • Hvad sker der med lægemidlet i organismen?
 • Optagelse – fordeling – udskillelse af medicin
 • Lægemidlers virkning på organismen, lokal virkning og systemisk virkning.
 • Forskellige lægemiddelformer.
 • Dosering, virkning og bivirkninger.
 • Terapeutisk bredde.
 • Inddeling af lægemidler i hovedgrupper.
 • Lidelser i relation til fordøjelsen, samt behandling af disse (incl. diabetes)
 • Immunsystemet og lidelser/behandling i relation til dette
 • Hjerte/kredsløb og lidelser i relation til dette
 • Gennemgang af nervesystemet.
 • Smerter og smertebehandling.
 • Gennemgang af virkning, bivirkninger og interaktion af psykofarmaka.
 • Epilepsi og midler mod epilepsi
 • Se den røde tråd mellem kroniske lidelser, medicinliste, delmål og sygeplejefaglige optegnelser