VISION

SPUC udvikler fortsat et specialiseret og kompetent tilbud til voksne med særlige behov.

Borgerne vejledes i at få mest mulig selvbestemmelse i eget liv.

Vi er kraftfelt og et anerkendt videns center, det foregår i en ramme der en attraktiv arbejdsplads.