MISSION

Vi har en rehabiliterende og kompenserende tilgang i samarbejdet med borgerne, som giver mulighed for at leve et godt og værdigt liv.