Om SPUC

Spuc er et SocialPædagogisk UdviklingsCenter som rummer botilbud for voksne mennesker med nedsat funktionsevne. Desuden er tilknyttet et Værested.

Se en kort præsentations video af SPUC 

Kerneopgaven på SPUC:

 

  • Borgeren er i centrum for alt, hvad vi gør.

  • Vi er med til at vedligeholde og fremme livskvalitet for den enkelte borger, så borgeren trives i sin dagligdag.

 

 

VISION

SPUC udvikler fortsat et specialiseret og kompetent tilbud til voksne med særlige behov.

Borgerne vejledes i at få mest mulig selvbestemmelse i eget liv.

Vi er kraftfelt og et anerkendt videns center, det foregår i en ramme der en attraktiv arbejdsplads.

 

MISSION

Vi har en rehabiliterende og kompenserende tilgang i samarbejdet med borgerne, som giver mulighed for at leve et godt og værdigt liv. 

VÆRDIER

Vi er respektfulde i vores kommunikation.

Vi er troværdige.

Vi er fantasifulde og udviklingsorienterende.

Forstander Louise Manstrup
Forstander Louise Manstrup