Ledige Job

SPUC - Socialpædagogisk Udviklingscenter søger en uddannet pædagog på 37 timer om ugen.

Stillingen er til besættelse pr. 01.05.2019 eller snarest derefter.

SPUC er en organisation der yder socialpædagogisk vejledning og støtte i henhold til Serviceloven § 83 & § 85 til voksne med udviklingshæmning, der bor for sig selv, i bofællesskaber eller ældre/handicap bolig. Endvidere driver SPUC værestedet LIV, der er et fritidstilbud i henhold til Servicelovens § 79.

 

Stillingen er i Social Pædagogisk Støtte (SPS), som er et § 85 tilbud til borgere, der bor i eget hjem.

Der ydes vejledning samt støtte til selvstændiggørelse, vedligeholde og udvikling af personlige færdigheder ud fra kvalitetsstandarderne i Helsingør kommune.

 

Som vejleder vil du arbejde med:

 • Sætte borgeren i centrum.
 • Specifikke indsatsmål.
 • Gruppevejledning, individuelle samtaler, åben vejledning samt vejledning i eget hjem.
 • Motivere borgeren er det væsentlige arbejdsredskab.
 • Støtte borgeren i at få maksimal oplevelse af selvbestemmelse over eget liv.
 • Motivere borgeren i at udvikle kompetencer og færdigheder.

 

Din profil:

 • Du er respektfuld i din måde at kommunikere på til borger såvel som kollega.
 • Har it erfaring på brugerniveau, så du kan dokumentere dit arbejde skriftligt. Der dokumenteres i Nexus.
 • Er fantasifuld og udviklingsorienteret.
 • Kan reflektere og inddrage etik i den pædagogiske refleksion.
 • Har humor og ser værdien i en omsorgsfuld og lattermild tone i dagligdage
 • Er forandringsparat og fleksibel.

 

Som kollega i SPS, vil du opleve:

 • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af, glæde, humor og høj faglighed
 • En arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
 • Et arbejdsmiljø, hvor feedback er en del af vores samarbejdskultur.
 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads med fokus ansvarlighed, kvalitet og muligheder.
 • Tæt dialog med ledelsen.
 • Supervision.

 

Yderligere information om stillingen og det pædagogiske arbejde i Social Pædagogiske Støtte kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Lone Møller tlf: 49283442 eller gå ind på SPUCs hjemmeside www.spuc.helsingor.dk.

 

Løn-og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem SL.

Ansøgningsfrist d. 19.03.2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 26 marts 2019.

Søg Jobbet.