SPUC søger socialpædagog 30 timer ugentlig fra 15. august 202

SPUC er en organisation der yder socialpædagogisk vejledning og støtte i henhold til Serviceloven § 83 & § 85 til voksne med udviklingshæmning, der bor for sig selv, i bofællesskaber eller ældre/ handicap bolig. Endvidere driver SPUC Værestedet Liv, der er et fritidstilbud i henhold til Servicelovens § 79. Til opgaverne er der pt. ansat 70 medarbejdere, der er organiseret i teams.

 

Vi søger en kollega til Boligerne Vinkeldamsvej 12-19, der er et døgndækket botilbud i Helsingør for 8 voksne yngre mennesker med kognitive funktionsnedsættelse. Alle beboere har egen bolig med udgang til fælles opholdsrum og køkken.

 

Er du:

 

 • uddannet socialpædagog og har du erfaring inden for specialområdet?
 • reflekterende og fagligt vel orienteret?
 • respektfuld, anerkendende og tålmodig i din kommunikation med borgerne?
 • i stand til at yde en aktiv indsats, der tager højde for borgerens behov, ønsker og muligheder for udvikling og støtte?
 • i besiddelse af gode IT egenskaber, som du også kan lære fra dig?
 • optaget af at bruge din skriftlighed i både den sundhedsfaglige og pædagogiske dokumentation som en naturligdel af dit arbejde?
 • Vild med at arbejde i selvstyrende team med en åben feedback kultur?
 • engageret i dit arbejde og de mennesker du samarbejder med?
 • dygtig til at skabe og vedligeholde et konstruktivt samarbejde med pårørende og (eksterne) samarbejdspartnere i øvrigt?

 

Kan du svare Ja til ovenstående, kan vi tilbyde dig:

 

 • En arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling og læring
 • En arbejdsplads med god kommunikation
 • En arbejdsplads med fokus på kerneopgaven
 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads med fokus på delegation, kvalitet og muligheder
 • Ekstern supervision
 • Et sundt arbejdsmiljø, hvor feedback er en del af vores samarbejdskultur.
 • En organisation, hvor det er muligt at arbejde på tværs i faglige udvalg.
 • Selvstyrende teams
 • En arbejdsplads med højt til loftet og let til smil.

 

Arbejdstiden er dag, aften, nat og hver 2. weekend i en 4 uges rullende arbejdsplan. Vi sover om natten men er til rådighed for beboerne, hvilket betyder at arbejdstiden typisk er af 12 & 22 timers varighed.

 

Yderligere information om stillingen og det pædagogiske arbejde i Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg på 2551 2355

Løn-og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem KL/SL

Søg jobbet