Personale ansat i Socialpædagogisk Støtte

Anni Jette Juhl Andersen

Anni er ansat som vejleder

Claus Ellegaard

Claus er ansat som vejleder

 

Dorthe Broni Heinemeier

Dorthe er ansat som vejleder

Henriette Lund

Henriette er ansat som vejleder

Jette Jong-OK Madsen

Jette er ansat som vejleder

Lars Porsing

Lars er ansat som vejleder

Lotte Verner

Lotte er ansat som vejleder

Marianne Susanne Sørensen

Marianne er ansat som vejleder

Meta Kurtzhals

Meta er ansat som vejleder