Personale ansat i døgnboligerne

Ann Kristin Jensen

Ann Kristin er ansat som socialpædagog.

Bernhard Mikael Hansen

Bernhard er ansat som socialpædagog

Bo Sørensen

Bo er ansat som socialpædagog og er tillidsrepræsentant

Claus Gøran Eklund

Claus er ansat som socialpædagog

Elin Hylberg

Elin er ansat som kostansvarlig

Gitte Otte Meinke

Gitter ansat som socialpædagog

Helen Stagård

Helen er ansat som socialpædagog

Jenny Adamsen

Jenny er ansat som omsorgsmedhjælper

Lars Løve Nielsen

Lars er ansat som omsorgsmedhjælper

Lena Malchau

Lena er ansat som omsorgsmedhjælper

Mads Demant

Mads er ansat som social- og sundhedsassistent

Marie-Louise Krog

Marie-Louise er ansat som socialpædagog

Mette Baltzer

Mette er ansat som socialpædagog

Per Ehlersen

Per er ansat som social- og sundhedsassistent (har orlov)

Pernille Christiansen

Pernille er ansat som socialpædagog

Pia Mølbæk

Pia er ansat som socialpædagog

Sigrid Abildgård

Sigrid er ansat som socialpædagog

Anna Anchersvej
Anna Anchersvej

Døgnboligerne Anna Anchersvej

Anna Anchersvej
Anna Anchersvej

Døgnboligerne Anna Anchersvej