Døgndækkede boliger

Døgndækkede Boliger Vinkeldamsvej

Er etableret august 2011. Omfatter 8 lejligheder og henvender sig til yngre psykisk udviklingshæmmede borgere med behov for døgnhjælp. Boliggruppen og lejlighederne er indrettet på samme måde som ældrefællesskabet.

Til boliggruppen er der et fælles vaskeri samt et mindre serviceareal til medarbejderne..

Boligerne er en afdeling af Boligselskabet af 1961 i Tikøb v/Domea, der udlejer boligerne direkte til beboerne, som er visiteret af Helsingør Kommune.

Døgndækkede boliger Anna Anchersvej

Ældre- handicapboligerne er oprettet efter aftale med Frederiksborg amt efter § 115, stk 4, jf. § 105 stk. 2 i lov om almene boliger samt støttede private boliger.

I boligerne ydes der personlig hjælp, praktisk bistand og pædagogisk støtte i.h.t. Servicelovens § 85 til 10 beboere, der bor i 2-værelseslejligheder. Til lejlighederne er der et stort fællesareal indeholdende opholdsrum, køkken og vaskeri.


Hvad omfatter støtten.
Støtten ydes som en bred støtte i alle livets forhold og indeholder personlig hjælp, praktisk bistand, vejledning samt støtte til udvikling af færdigheder. Beboernes kommunikative færdigheder styrkes ved brug af tegn til tale, piktogrammer, billeder og mediamixer.

Der udarbejdes en pædagogisk handleplan for den enkelte beboer på baggrund af et interview med pågældende og en ressourceprofil vedrørende beboerens ønsker for sit liv og behov for støtte.

Boligerne er døgndækkede med rådighedsvagt om natten.

Hvem yder støtte.
Støtten ydes overvejende af pædagoger.

Hvem træffer beslutning om optagelse i boligerne.
Faglig visitation i Helsingør kommune, på baggrund af kommunens udredning, vurdering og opgavebeskrivelse samt beslutning om optagelse i boligerne.

Hvor ligger boligerne.
De 10 handicapboliger er beliggende centralt i Helsingør.

Hvor mange er ansat.


Til boligerne er der ansat 1 afdelingsleder, 9 pædagoger og omsorgsmedhjælpere, 1 rengøringsassistent og 1 køkkenassistent.

 

Personale ansat i døgnboligerne

Lisbeth Ahlberg, leder af døgndækkede boliger.
Lisbeth Ahlberg, leder af døgndækkede boliger.