Socialpædagogisk Støtte

Der ydes rådgivning, vejledning samt støtte til selvstændiggørelse, fastholdelse/udvikling af personlige færdigheder

Der ydes rådgivning, vejledning samt støtte til selvstændiggørelse, fastholdelse/udvikling af personlige færdigheder  med henblik på opretholdelse af sociale netværk, struktur i dagligdagen, forvaltning af egen pension m.v.